Мэдээ Мэдээлэл
Мал эмнэлгийн вакцины хүйтэн хэлхээ, түүний стандарт ажиллагааны заавар, мах, сүүний шинжилгээ хийх чиглэлээр 110 мэргэжилтэн чадавхижууллаа
Төслийн хөрөнгө оруулалтыг дагасан чадавхижуулах үйл ажиллагааны нэг хэсэг болох “Мал эмнэлгийн вакцины хүйтэн хэлхээ ба мах, сүүний шинжилгээ” сэдэвт сургалтыг 2016 оны 11-р сарын 1-7-ны өдрүүдэд зо...
Мал эмнэлэг үржлийн тасаг, Мал эмнэлэг, үржлийн аж ахуйн нэгжид мотоцикл нийлүүлэх тендерт үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.
Оролцогч сумдын Мал эмнэлэг үржлийн тасаг, Мал эмнэлэг, үржлийн аж ахуйн нэгжид мотоцикл нийлүүлэх тендерт үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна....
Цэцэрлэг сум, Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сум, Хөвсгөл аймгийн Их-Уул суманд “Үхрийн фермийн (өвөлжөөний) байр барих ажилд үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.
Тендерт орорлцогч нь энэхүү урилгад орсон 3 аймгийн бүх ажилд эсвэл 1 эсвэл 2 аймагт үнийн саналаа ирүүлнэ....
Малын туузан хорхойтох өвчинтэй тэмцэх эм нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
Үнийн саналыг доорх хаягаар 2016 оны 11 дугаар сарын 04-ны өдрийн 11:00 (Улаанбаатар) цагт хүргэнэ. ...
Үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна
Хөдөө аж ахуйн маркетинг төсөлд дараах материалуудын эх бэлтгэх, хэвлэн нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна...
Төслийн сумдын мал эмнэлгийн вакцины хүйтэн хэлхээний тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг хүлээлгэн өгөхөд бэлэн боллоо.
Төслийн 5 аймаг, 15 суманд мал эмнэлгийн вакцины хүйтэн хэлхээний загвар тогтолцоо бий болно гэж үзэж байна...
Consultancy on Institutional Capacity Development at Ministry of Food, Agriculture and Light Industry of Mongolia
The Ministry of Food, Agriculture and Light Industry (MoFALI) of Mongolia has received financing from the World Bank’s Institutional Development Fund (“IDF”) toward the cost of the Strengthening Polic...
Төслийн ашиг хүртэгч нар талбайн үзүүлэх сургалтад хамрагдлаа.
2016 оны 9-р сарын 15-ны байдлаар төслийн Оролцогч 5 аймгийн 15 суманд зохион байгуулсан Хүнсний ногоо жимс жимсгэний 21 удаагийн сургалтад 1238 хүн, малын тэжээл, тэжээллэгийн 19 удаагийн сургалта...
Дэлхийн банкны төслийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх баг ажиллаа.
Стефан Форман болон Дэлхийн банкны Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газрын мэргэжилтэн Б. Эрдэнэ-Очир, Т. Гэрэлгуа, Б.Дөлгөөн нар төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн мэргэжилтнүүдийн хамт Төслийн Оролцогч Арх...
Хэрэгжүүлэгч байгууллагууд