Мэдээ Мэдээлэл
Төслийн тайлангийн материал хэвлэх
3 төрлийн хэвлэх материал хэвлэх үнийн саналаа ирүүлнэ үү...
Монгол хэлнээс Англи хэл рүү орчуулга хийх үнийн саналаа ирүүлнэ үү
Төслийн хэрэгжилтийн тайлан, мэдээллийг Монгол хэлнээс Англи хэлрүү мэргэжлийн өндөр түвшинд орчуулах...
Төслийн хөрөнгө оруулалтаар авсан малын анги чанар 35 хувиар дээшилээд байна
Хээлтүүлэгч нь гарал үүсэл, чанар,ашиг шимийн бүртгэл мэдээлэлтэй болж, малын чанарт хяналт тавихад хялбар болов....
Төслийн хөрөнгө оруулалттай 18 дэд төсөл 964 га-гаас ногоон тэжээл болон малын тэжээлийн ургамал хураан авна
2017 онд га-гаас авах ургац буурах хандлагатай байгаа ч хоршооны үйл ажиллагаа өнгөрсөн жилүүдэд тогтворжлоо гэж ашиг хүртэгчид ярьж байна....
Хүнсний ногоо, жимс жимсгэний 67 дэд төсөл 119,7 га-гаас ургац хурааж авна
Орон нутгийн төмсний хэрэглээний 40%, хүнсний ногооны 10% хүртэл хувийг ашиг хүртэгчид хангаж, өрхийн орлогоо 800 мянган төгрөг хүртэл нэмэгдүүлсэн 2016 оны амжилт бусад аймагт буурахгүй гэсэн хүлээл...
Төслийн хөрөнгө оруулалтаар мал эмнэлэгийн хяналтын цэгүүдийн ажиллах орчин нөхцөл сайжирлаа
Мал эмнэлгийн хяналт, шалгалтыг ямар стандартаар явуулах ёстой түүний дагуу ажиллах бүрэн боломжоор хангагдаад байна гэж тус цэгийн лаборант, мэргэжилтэн Ж.Батцэцэг хэллээ. ...
Төслийн хөрөнгө оруулалтаар 11 хувийн мал эмнэлэгийн нэгжид малын эмчилгээ, оношилгоо хийх байр барьж ашиглалтад хүлээлгэн өглөө.
Байрны халаалт нь хөдөөгийн нөхцөлд ердийн галлагааны болон цахилгаанаар халаах гэсэн хосолмол зориулалттай юм....
The project is now seeking to recruit a qualified individual consultant for undertaking an overall end of project evaluation of LAMP
he scope of work will cover the Components of the Project and all the project interventions, and all dimensions (i.e. technical design, implementation effectiveness, efficacy and efficiency, safeguard...
Хэвлэн нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна
Үнийн саналыг доорх хаягаар 2017 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн 11 (Улаанбаатар) цагт хүргэнэ. -Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо, Сайн цогцолбор - 301 тоотод ирүүлнэ үү ...
Хэрэгжүүлэгч байгууллагууд