Мэдээ Мэдээлэл
Төсөл 239 дэд төсөлд хөрөнгө оруулалт хийлээ
Төслийн нийт ашиг хүртэгч 13, 684...
Төсөл Хамтарсан 5 судалгааг зохион байгууллаа
Мэргэжлийн төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран 5 судалгаа хийлээ ...
Нийт 19 төрлийн экстейншний хэвлэмэл материал бэлтгэн түгээлээ
Төслийн хэрэгжилт, ашиг хүртэгчийн сайн туршлага, амжилт сургамжийн талаар 28 цуврал нэвтрүүлэг бэлтгэн хэвлүүлэн ашиг хүртэгч нарт хүргүүлж, хэвлэл мэдээллийн болон нийгмийн сүлжээний сувгаар олон н...
88 удаа сургалт зохион байгуулж, 7450 хүн хамрагдсан байна.
Орон нутагт мэргэжлийн туслах ажилтнуудын тоог нэмэгдүүлж, мал аж ахуйн болон мал эмнэлгийн ажил, үйлчилгээг цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэхэд чухал хувь нэмэр боллоо....
Малын тэжээл, тэмжээллэгийн чиглэлээр 3 тэрбум 600 гаруй сая төгрөгийн санхүүжилт бүхий 24 дэд төсөл хэрэгжиж байна.
Тус аж ахуйн нэгжүүд 2016 онд 1,856.4 га , 2017 онд 2,288 га газрыг хашаалан ашиглаж байна. ...
Малын үржил, сонгон үржүүлгийн чиглэлээр 5 аймгийн 30 сумын 41 аж ахуйн нэгж, байгууллагад 2.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгээд байна.
• 18 үүлдэр, омог, хэвшлийн тохиромжтой хэвшлийн шаардлага хангасан, ижил нас, хүйсний нутгийн малаас 15-20% дээгүүр ашиг шимтэй өсвөр хээлтэгч, хээлтүүлэгч 6,643 толгой мал, • 456 тонн бүдүүн тэжээ...
69 мал эмнэлгийн байгууллага, аж ахуйн нэгжид 1.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийлээ.
Малын эрүүл мэндийн хөрөнгө оруулалтаар төслийн аймаг, сумын МЭҮТ, хувийн мал эмнэлэг, үржлийн нэгж, мал эмнэлгийн байгууллагуудад 62 нэр төрлийн 690 гаруй багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, 5 төрлийн м...
Төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний чиглэлээр 1 тэрбум 220 гаруй сая төгрөгийн санхүүжилт бүхий 68 бичил дэд төсөл хэрэгжиж байна.
68 бичил төслийн 27 нь хүлэмжийн аж ахуйн чиглэлээр, 35 нь буюу төмс хүнсний ногоо тариалах, жимс жимсгэнэ ялангуяа чацаргана тариалах чиглэлээр 6 төсөл үйл ажиллагаагаа явуулж байна....
Нэмүү өртгийн сүлжээ хөгжүүлэх чиглэлээр 7,8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийлээ
Салбараар авч үзвэл, махны 15 дэд төсөл, ноосны 4 дэд төсөл, сүү, цагаан идээний 10 дэд төсөл, маркетингийн 8 дэд төсөл байна....
Хэрэгжүүлэгч байгууллагууд