Мэдээ Мэдээлэл
Төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний чиглэлээр 1 тэрбум 220 гаруй сая төгрөгийн санхүүжилт бүхий 68 бичил дэд төсөл хэрэгжиж байна.

Төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний чиглэлээр 1 тэрбум 220 гаруй сая  төгрөгийн санхүүжилт бүхий 68 бичил дэд төсөл хэрэгжиж байна. 68 бичил төслийн 27 нь  хүлэмжийн аж ахуйн чиглэлээр, 35 нь буюу  төмс хүнсний ногоо тариалах, жимс жимсгэнэ ялангуяа чацаргана тариалах чиглэлээр 6 төсөл  үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Дэд төслүүд 2015 онд  102.2 тонн, 2016 онд 362.9 тонн, 2017 онд  395.5 тонн төмс, хүнсний ногоог тус тус хураан аваад байна.

 

 

Хэрэгжүүлэгч байгууллагууд