Мэдээ Мэдээлэл
Нэмүү өртгийн сүлжээ хөгжүүлэх чиглэлээр 7,8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийлээ

Мах, ноос, сүү, цагаан идээний салбарын 37 дэд төсөлд  7.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийлээ. Салбараар авч үзвэл,  махны 15 дэд төсөл, ноосны 4 дэд төсөл, сүү, цагаан идээний 10 дэд төсөл, маркетингийн 8 дэд төсөл байна.

Хэрэгжүүлэгч байгууллагууд